Så blir du tagen på allvar när du säger ifrån

”Jag menar faktiskt allvar.”

Vilket märkligt uttalande egentligen.
Ungefär som:

”Du kan lita på mig.”

För varför i hela fridens namn behöver jag förtydliga något som ska framgå av det som jag säger och gör?

En rosa sten format som ett hjärtaDet kan förvisso ha med min relation till mottagaren att göra. Att vi inte har byggt upp den förtrolighet som behövs för att han eller hon ska veta att jag är en person värd att ta på allvar. Men om jag ska vara ärlig beror min bön om att bli tagen på allvar snarare på att jag upplever att jag inte blir hörd av de personer som står mig nära.

Kan detta då bero på att mottagaren brister i respekt?

Kanske. Och då inte av ont uppsåt utan mer för att världen snurrar fort och för att bruset är högt. Det är en utmaning för oss alla att ge den vi kommunicerar med hela vår uppmärksamhet hur gärna vi än vill.

Kan det då bero på mig? Kan det vara något i det jag säger och det jag gör som får den andre att tvivla på att jag verkligen menar allvar?

Troligtvis. För om budskapet inte når mottagaren brukar det var sändaren som får ta på sig det mesta av ansvaret. Åtminstone i de kommunikationshandböcker som har läst.

Så låt oss ta en titt på det. Låt oss dyka djupare i hur vi ska bli bättre på att kommunicera och lyckas att bli tagna på allvar när det är något av vikt som vi vill förmedla.

Är du med på det?

Bra. Då går vi igenom fyra punkter vilka tillsammans kommer att öka oddsen för att du ska bli lyssnad på när du säger ifrån.

Tro på det du säger

Om du brottas med att bli tagen på allvar behöver vi börja med din egen syn på dig själv och det du vill framföra. Det är nämligen så gott som omöjligt att övertyga någon annan om du inte har dig själv i ringhörnan. Din tveksamhet kommer att lysa igenom och göra din motpart osäker på om du verkligen menar det du säger.

Innan du har ett samtal i vilket du vill framföra något av vikt behöver du därför förankra din ståndpunkt i dig själv. Det gör du enklast genom att tydliggöra essensen i ditt budskap.

Som coach använder jag sällan ”varför-frågor” eftersom dessa ofta framkallar försvar. Jag gör dock ett undantag och det är när jag vill hjälpa min klient att bli klar över sina värderingar. Genom att ställa upprepade ”varför-frågor” borrar vi oss ner i essensen för att bli klara över vad det egentligen handlar om. Du kan använda samma teknik. Ungefär så här:

EXEMPEL: Du har blivit irriterad över att din sambo envisas med att boka in er båda på en gemensam aktivitet utan att först fråga dig.

 • Varför är det viktigt för mig att bli vidtalad?
 • För att slippa att bli överraskad och trängd.
 • Varför är det viktigt?
 • För att jag vill ha en möjlighet att säga ”nej” utan att känna mig som en svikare.
 • Varför är det viktigt?
 • För att jag vet att jag kommer säg ”ja” eftersom vi på sätt och vis redan har sagt ”ja” via min sambo och jag anser att man står vid sitt ord.
 • Varför är det viktigt?
 • För att det är viktigt för det förtroende som andra känner för mig. Jag vill vara någon som andra kan lita på. Tillit är oerhört viktigt för mig.

Du borrar så djupt du förmår eller tills du känner nöjd. Oftast brukar man känna att ”Nu har jag det. Det är därför detta är viktigt för mig.”

När du har kommit fram till essensen blir det betydligt lättare för dig att tro på dig själv och dina ord. Något som din motpart kommer att märka.

Välj rätt tidpunkt

Du har säkert varit med om det. Du vet när någon säger;  ”Kan jag få ett par ord med dig?”. En uppmaning som direkt framkallar en känsla av skuld. Du rannsakar dig snabbt och även om du inte kan finna något som ger dig skäl att känna fortsatt skuld samlar du ihop dig. För du vet att det här är på allvar och då gäller det att lyssna.

När du vill bli tagen på allvar ska du göra precis detta. Du ska sätta av tid så att ni båda kan vara hundraprocentigt närvarande. Inte haspla ur dig ditt budskap i förbifarten i den stund du reagerar.

Nej, när det är något som är viktigt för dig behöver du välja rätt tidpunkt. Gärna så att du och din motpart har möjlighet att sitta ner mitt emot varandra. På något sätt lyssnar man bättre när man sitter ner och  dessutom har ögonkontakt.

Och även om du inte inleder med ”Kan jag få ett par ord med dig?” eftersom dessa ord oftast väcker skuld kan du kratta manegen genom att säga något i stil med:

”Det jag ska säga är väldigt viktigt för mig så jag vill att du verkligen lyssnar. Är du beredd att göra det?”

Om du får ett jakande svar innebär det att du och din motpart har ett kontrakt. Du pratar och han eller hon lyssnar. Och ni båda är dessutom färgade av stundens allvar vilket gör det lättare för dig att bli tagen på just allvar.

Lägg orden rätt

När du uttrycker vad som är viktigt för dig och ber om att bli respekterad gällande de gränser som du vill sätta finns det i huvudsak tre vägar du kan gå.

Säga nej

Du kan uttrycka en gräns genom att bara säga nej. Det här alternativet dyker enbart upp om någon har ställt en förfrågan till dig som till exempel ”Skulle du vilja …?”

Om du bara vill säga ”nej” räcker det faktiskt med ett ”nej”. Även om du själv har funderat på varför detta är viktigt för dig har du ingen informationsskyldighet gentemot din motpart. Jag är medveten om att det ibland är nödvändigt att sätta sitt ”nej” i ett sammanhang men för det mesta är det överflödigt. Eller som författaren Anne Lamott så klokt har sagt: ”Nej är en fullständig mening.”

Om du ändå upplever att ordet ”nej” känns naket när det inte ackompanjeras av förklaringar och ursäkter kan du klä på det med en neutral fras. Jag ger dig flera exempel på sådana i bloggartikeln 10 sätt att säga nej utan att vara vare sig undfallande eller aggressiv.

Ge uttryck för det som inte är okej

Nästa alternativ blir aktuellt då någon har klivit över din gräns. Du behöver då klargöra vad som skett och att detta inte är okej.

Till din hjälp för att sätta gränser på ett respektfullt och kärleksfullt sätt kan du ta gränstrappan som jag beskriver i bloggartikeln Mitt slott, mina regler: sätt gränser med värdighet. Med hjälp av den undviker du att ta till övertoner utan kan istället vrida på mer allvar ju mindre du blir hörsammad.

För det mesta blir våra gränsdragningar respekterade men i vissa relationer finns en dynamik som gör att vi ständigt blir utmanade. I de fall då du har att göra med en motpart som inte alls respekterar det du säger utan istället utmanar dina gränser rekommenderar jag dig att läsa artikeln Så sätter du kärleksfulla gränser även när du blir utmanad.

Ge uttryck för din önskan

Det tredje och sista alternativet kan både användas i kombination med alternativ två och för sig själv.

När du använder det i kombination med en gränsdragning talar du om vad som inte är okej varefter du kompletterar med din önskan om ett förändrat beteende. Ungefär så här:

”När du bokar in oss båda på en aktivitet utan att fråga mig först blir jag irriterad eftersom mina möjligheter att säga ”nej” begränsas. I fortsättningen skulle jag därför önska att du frågade mig innan du svarar ”ja” eller ”nej” för oss båda. Är det okej för dig?”

Man skulle kunna tycka att detta var överflödigt. Att det säger sig själv. Men låt mig då poängtera att det går inte att vara nog tydlig i sin kommunikation med andra.

Du kanske också lade märke till att jag avslutade det hela med ”Är det okej för dig?”

Detta av två skäl. För det första får du en bekräftelse på att du har blivit förstådd och för det andra är det alltid mer sympatiskt att använda önskningar framför ordergivning i sin kommunikation.

Som jag nämnde för dig tidigare kan du även använda detta alternativ – ge uttryck för din önskan – helt utan ackompanjemang av det som du inte har gillat. Du skulle kunna säga så här:

”Du, när du blir tillfrågad om du och jag kan vara med på en gemensam aktivitet skulle du kunna tänka dig att fråga mig innan du svarar?”

Märk väl att detta inte sägs med någon form av ironi utan är vänligt menat. Detta sätt att uttrycka hur du vill ha det lämpar sig således bäst i situationer där du inte har samlat på ilska och blivit frustrerad. Jag skulle dessutom vilja påstå att du kan förebygga en hel del konflikter genom att använda denna positiva metod på daglig basis.

Tala med kroppen

Du har säkert hör att kroppsspråket betyder än det talade ordet. När vi säger en sak men med kroppen uttrycker något annat är det kroppen som vår motpart lyssnar på. Denne kanske inte kan fånga upp avvikelsen på ett medvetet plan men resultatet blir likväl att han eller hon inte kan lita på det vi säger.

Amy Cuddy som är psykolog och professor vid Harvard Business School har specialiserat sig på att ta reda på hur icke-verbala beteenden påverkar oss människor. I ett uppmärksammat TED-föredrag beskriver hon det som har blivit benämnd som ”power pose” och i sin nya bok Närvara går hon närmare in på forskningen bakom.

Vad Amy Cuddy, och många med henne, har kommit fram till är att vi inte enbart talar om för andra vad vi tänker och känner via vår kropp utan vi talar också om detta för oss själva. Hjärnan tolkar kroppens hållning och rörelser varvid olika känslor uppkommer. Dessa känslor motiverar sedan våra beteenden. Genom att således stå i en kroppsställning som hör samman med styrka och dominans kan vi känna oss mer kraftfulla vilket i sin tur leder till att vi säger och gör saker mer kraftfullt.

Eftersom vissa av dessa ”power poses” skulle kunna uppfattas som aggressiva (benen brett i sätt och armarna i sidorna) ska vi undvika dessa i mötet med andra. Istället kan vi använda dem som en förberedelse inför vårt möte. Det visar sig nämligen att det räcker med enbart en kort stund i dessa ställningar för att hjärnan ska göras sitt jobb och ställa in vår själ på att vi är kraftfulla och potenta.

Under själva mötet kan du med fördel istället använda dig av tankegångarna bakom Amy Cuddys forksning, nämligen att du påverkar ditt sätt att tala och vara med hjälp av kroppen.

När du framför det som är viktigt för dig kan du därför tänka på hur du sitter eller står. En kroppshållning som är rak men samtidigt mjuk förmedlar till din själ att du är stolt och avslappnad. Ta därför ett par djupa andetag där du förlänger din kropp på inandningen och får en att mjukna under utandningen. Öppna samtidigt upp din bröstkorg och dina händer. Öppenheten sänder budskapet till ditt inre att är mottaglig och att du vill ta plats.

Ovanstående kan du göra utan att din motpart kommer att uppleva att du gör konstiga rörelser istället kommer han eller hon känna det inre förmedlar nämligen att du är lugn, trygg och värdig att ta på allvar.

För det är du. Värdig att ta på allvar. Eller hur?

Berätta gärna för mig om dina tanka kring det jag har skrivit i kommentarsfältet nedan.

Tyckte du om den här artikeln? Då kommer du gilla de här:

Mitt slott, mina regler: sätt gränser med värdighet
10 sätt att säga nej utan att vara vare sig undfallande eller aggressiv
Varför du säger trots att du inte vill – och vad du kan göra åt det
Konflikträdd? 5 kloka sätt snälla människor kan hantera konflikter

Eller vad sägs om den kostnadsfria e-boken Gränser? 

10 reaktioner på ”Så blir du tagen på allvar när du säger ifrån”

 1. Hej! Jag är en tjej på 13 år och jag har väldigt mycket frustration mot mina lärare i skolan. Jag tycker att de favoriserar olika elever och är dryga mot mig och mina kompisar. Jag har testat att möta de aggresivt men det gick inte så bra. Jag förlorar bara på det i slutet. Så min plan är nu att prata med henne som jag speciellt tycker är dum med en kompis i ett klassrum efter lektionen, och med hjälp av de här tipsen så kommer det gå mycket enklare. Du är duktig på att förklara saker och det låter väldigt logiskt det du skriver. Jag hoppas att du har en fortsatt trevlig dag!

  1. Ella. Din feedback är det bästa beröm jag någonsin fått. TACK! Jag är nämligen mån om att förklara svåra saker på ett begripligt sätt som även ska vara roligt att ta till sig. Jag håller tummarna för dig idag. Go girl, go!

 2. Vad kan man göra om man har testat det mesta av detta och det ändå ofta resulteras i att han blir arg? Ska man undvika att ta upp saker över huvud taget?

  1. Tänker att det snarare handlar om att konstatera det du ser och sedan fråga dig om du vill vara kvar i det. Är det en kärleks- eller vänskapsrelation finns det alltid möjlighet att lämna. Det är DU som bestämmer vem som ska få vara din käresta eller vän. Ingen annan.

   När det gäller blodsband (föräldrar/syskon/barn) kan det vara litet svårare att lämna även om det trots allt är ett alternativ. Många som inte vill bryta med sin familj väljer istället att ses mer sällan och under ordnade former.

   Om du kommer fram till att du vill vara kvar så tänker jag att du behöver hjälp med att dra dina ”inre” gränser dvs hur du ska hantera personens ilska utan att den landar i dig i form av självförakt. Den sortens hjälp kan en psykolog ge dig.

 3. Hej,

  Jag undrar hur man ska göra om någon på frågan: ”jag har något väldigt viktigt att säga, är du beredd att lyssna på det?” svarar i något stil med ”det beror på vad du ska säga.” Man skulle ju kunna upprepa frågan, men då kan ju personen återigen svara detsamma: att det beror på.
  Har ni något tips?

  1. Tack för din fråga Daniel som är både intressant och en smula klurig. Jag tänker att du kan formulera om din fråga så här: ”Jag skulle vilja prata med dig om en sak som jag tycker är viktig och skulle därför vilja att vi båda sätter av en stund för det. Det tar ca en kvart. När passar det dig?” På detta sätt undviker du ett ”ja” eller ”nej” utan går istället rakt på en ”tidbokning”. Om du vill spetsa till det ytterligare kan du själv föreslå två olika tider. Det här är ett gammalt säljknep som jag fick lära mig på en säljkurs ”way back”. 😀

   1. Tack! Det skulle kanske kunna vara ett svar. Men om personen insisterar på att den först vill veta vad det handlar om innan den bestämmer sig för om det är något den vill prata om. Hur gör man då?

    1. Det bästa sättet är att säga vänligt och bestämt: ”Det talar jag gärna om när vi sätter oss ned. Har du tid nu eller ska vi ta det i morgon kväll.”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *