Så sätter du kärleksfulla gränser även när du blir utmanad

Tycker du att det här med att sätta gränser är svårt?
Har du en tendens att dröja för länge? Du vet så där länge att din gräns får en underton av vresig anklagelse och därför inte landar rätt?
Möter du dessutom på motstånd när du sätter din gräns varpå du bittert tvingas retirera?

Blå blyertspennor ligger på rad med spetsarna uppåtJag håller med dig. Det ÄR svårt att sätta gränser.

I alla fall för oss som har ett alldeles för gott hjärta och som vill på tok för väl.
För oss är det betydligt lättare för att ge avkall på våra egna behov än att, med ett nej, avvisa någon annans.
För oss är det en tuff match att säga: ”Du det här känns inte okej för mig skulle du kunna tänka dig att…”.
Och för oss är det enkelt att lägga ner när motparten trycker på, ifrågasätter eller skuldbelägger. Fast vi vet att det inte löser någonting i det långa loppet.

Ja, för oss är det sannerligen svårt att både sätta våra gränser och vidmakthålla dem. Vi vill ju vara snälla och omtänksamma samtidigt som vi står upp för oss själva. En svår kombo som kräver både övning och färdighet.

I en tidigare bloggartikeln, Mitt slott, mina regler, ger jag dig en fingervisning om hur detta ska gå till. I den artikeln får du veta hur du genom att vara saklig, balanserad och strategisk sätter gränser med värdighet och respekt. Du får också ta del av gränstrappan som beskriver hur du gradvis ökar graden av allvar när du möter motstånd istället för att gå ut hårt redan vid allra första början.

I de allra flesta relationer kommer du naturligtvis att bli respekterad när du sätter dina gränser men i några kommer du att bli riktigt utmanad. Oftast handlar det om att du i dessa relationer har en speciell dynamik med din motpart. Du är den som viker dig och den andre är den som får sin vilja igenom. Eller sagt med andra ord; du är undfallande och den andre är dominant. Att ändra på denna dynamik är inte helt lätt och du behöver därför ha lite mer kött på benen för att kunna lyckas. Och det är det som jag tänkte ge dig i denna bloggartikel.

Tänk långsiktigt

Att ändra dynamiken i en relation kommer att ta tid. Förvänta dig därför inte att du kommer att kunna sätta alla gränser på en och samma gång. Inte heller att du kommer att lyckas vid varje tillfälle. Troligen kommer du ta två steg framåt och ett tillbaka. Jag vet att du vet detta men jag vill ändå påminna dig om att inte ställa orimliga krav på dig själv. Var istället varsam med dig själv i denna process.

Det kan också tänkas att du behöver träna dina sätta-gränser-muskler i andra, mindre utmanande, relationer först. Du kan till exempel börja med att träna på kollegan på jobbet eller vännen i föreningslivet. Dem vi har absolut svårast att sätta gränser för är nämligen våra närmaste. Det är i dessa, nära, relationer som vi är mest känslomässigt insyltade i varandra. Vi hittar varandras ömma tår utan några större problem och dessvärre tvekar vi inte att trycka till när vi upplever att det behövs. Varför? Därför att vi kan.

Dessvärre är det ju också i dessa relationer som gränssättande känns mest angeläget eftersom det är där vi blir som mest sårade. Därför uppmanar jag dig att se på ditt gränssättande som en övergripande strategi som syftar till att stärka dina sätta-gränser –muskler på ett mer långsiktigt sätt. När du till exempel tränar dig på att sätta gränser för din kollega på jobbet tränar du också upp musklerna för att kunna sätta gränser i den mest utmanande relationen på hemmaplan. Se således till helheten. Inte bara till situationen.

När du sedan känner dig mogen för att ta dig an gränssättning i din mer utmanande relation rekommenderar jag dig att välja en ”enkel” gräns. Det vill säga en gräns som inte är så känslomässigt laddad för dig. Börja således INTE med de gränser som du allra helst vill sätta eftersom dessa kommer få dig att tappa balansen vid minsta vindpust från din motpart. Träna upp dina muskler genom att gå ut lågt och sedan öka gradvis när du känner dig mer och mer bekväm.

Förbered dig väl

När du har valt ut den gräns om du vill börja med är det dags att tänka igenom vad du ska säga. Det gör du genom att besvara nedanstående tre frågor:

 1. Vilket förändrat beteende vill jag se hos min motpart?
  Var konkret eftersom det kommer att öka dina möjligheter till framgång.
  Du kan besvara frågan genom att fylla i meningen: Jag skulle önska att du …
 2. Varför är denna gräns viktig för mig?
  Din gräns handlar till syvende och sist om ett känslomässigt behov som du behöver få tillgodosett av din motpart. Försök att så långt som möjligt hitta den verkliga anledningen till varför du vill sätt din gräns.
  Du kan besvara frågan genom att fylla i meningen: Det är viktigt för mig att du gör X för att jag ska känna mig …
 3. Vad är jag villig att kompromissa med? Vad är jag inte villig att kompromissa med?
  Respektfulla gränser är sällan rigida utan mer flexibla till sin karaktär. I början tenderar vi dock att vara mer rigida av rädsla för att vi ska ge vika. Vi brukar ta i mer än vad nöden kräver och inte lämna utrymme för någon förhandling vilket skapar onödig spänning och ökat motstånd. Istället behöver gå in i vårt samtal med en villighet att förhandla. Tänk därför igenom ditt förhandlingsutrymme redan innan.
  Du kan besvara frågan genom att fylla i meningen: Om du inte går med på X kan jag tänka mig Y eller Z istället.

Låt oss ta ett exempel för att tydliggöra det hela.

Din partner hör inte av sig när han är sen vilket gör dig irriterad. En genomgång enligt de tre punkterna skulle kunna resultera i:

 1. Jag skulle önska att du ringde mig så fort du blir sen.
 2. Det är viktigt för mig eftersom jag då kan hantera min tid på ett bättre sätt vilket gör att jag inte känner mig låst i väntan på dig.
 3. Jag skulle kunna tänka mig att gå med på att du bara hör av dig om du blir mer än tio minuter sen. Jag skulle också kunna tänka mig att vi har en överenskommelse om att i de fall du är mer än tio minuter sen och inte hört av dig att fortsätter jag med mina planer istället för att vänta på dig.

Ovanstående tre frågor hjälper dig att tydliggöra vad din gräns egentligen handlar om. Något som inte bara är värdefullt för ditt kommande samtal med din motpart utan även för din egen personliga del. Att sätta gränser handlar nämligen inte bara om att bli tydlig inför andra utan även för sig själv.

Få till stånd en överenskommelse

När det är dags för själva samtalet är det viktigt att du går in i det med en målsättning att ni båda ska bli vinnare. Det handlar således inte om att EN ska vinna på bekostnad av den andre. Den handlar inte heller om att den ena har gjort rätt och den andre fel. Istället handlar det om att du ska berätta om hur du vill ha det och få en överenskommelse till stånd. En förhandling snarare än en konfliktsituation. Ha därför följande i åtanke:

Välj rätt tidpunkt

En bra tumregel för viktiga samtal är att välja lämplig tidpunkt. Du ska inte vara arg eller stressad. Samma gäller din motpart. Se till att skapa de bästa förutsättningarna för ett lugnt och balanserat samtal.

Finn din grund

Denna situation är stressande för dig varför det är av största vikt att du samlar ihop dig innan. Ta ett par djupa andetag där du centrerar dig kroppsligen. Påminn dig om varför denna gränssättning är viktig för dig. Bestäm dig också för en intention för samtalet som handlar  mer om hur du vill vara än utgången av det. Till exempel: Jag kommer att vara lugn oavsett vad. Du kan med fördel ta till centreringsövningen under samtalets gång vid de tillfällen då du svajar känslomässigt.

Uttryck din gräns lugnt och sakligt

Berätta, lugnt och sakligt, för din motpart om den beteendeförändring som du önskar och varför denna är viktig. Avsluta med att fråga: Skulle du kunna tänka dig det? Denna fråga öppnar upp för, i bästa fall, en accept, eller för en förhandling om din motpart tillbakavisar din begäran.

Ducka för skuldpuckarna

Eftersom din gränssättning görs i en utmanande relation är det ganska troligt att du i detta läge kommer att bli serverad en eller flera skuldpuckar. Skuldpuckar är allt som görs i avsikt att få dig att ge vika genom att ge dig skuldkänslor. De kan komma som generaliserande direkt anklagelse (”Du är alltid så …”) eller som indirekt anklagelser där din motpart genom sitt beteende får dig att känna skuld (suckar, drar sig undan, surar). När dessa kommer ska du motstå frestelsen att fånga upp dem. Ducka istället genom att sakligt återgå till din fråga ”Skulle du kunna tänka dig att X ?” Med tiden kommer du att se vilka skuldpuckar som din motpart är extra förtjust i vilket gör det enklare för dig att både förutse och ducka för dem.

Slut en överenskommelse

Om din motpart fortsätter att skjuta skuldpuckar istället för att besvara frågan är det dags att få till stånd någon form av överenskommelse genom att be om alternativa lösningar. ”Det är viktigt för mig att vi gör någon slags överenskommelse när det gäller X så jag undrar vad du skulle kunna tänka dig att göra om du inte vill göra Y för att gå mig till mötes?”

Här lyssnar du in och kommer med ett motförslag om din motparts förslag faller utanför ramen av det som du anser vara rimligt. Håll huvudet kallt och försök hitta en lösning där ni båda är vinnare. Det är möjligt att du få ge med dig mer än vad du avsåg från början men påminn dig då om att du har tagit ett rejält kliv på färden att ändra dynamiken i ert förhållande bara genom att hålla ett sakligt och balanserat samtal.

Följ upp överenskommelsen

Jag är ledsen att behöva säga det men ditt arbete är inte över för att du har fått en överenskommelse till stånd. Nu gäller det nämligen för dig att följa upp den. Varje gång som den inte efterlevs behöver du inleda ett nytt och lugnt samtal där du refererar till er gjorda överenskommelse. Kanske behöver ni göra en omförhandling. Kanske räcker det med en påminnelse.  Var noga med din inställning. Sök samförstånd, inte strid. Behåll ditt lugn och din grund. Och du. Skulle överenskommelsen efterlevas är det naturligtvis lika viktigt för er relation att du uppmärksammar även detta.

Ja, det är sannerligen svårt att sätt gränser.
Men det är väl värt jobbet. Inte bara för att det förändrar våra relationer utan även oss själva. För det finns inte något som skänker större tillfredsställelse än när man har bevarat sitt lugn i en utmanande situation och stått upp för sig själv på ett tydligt och sakligt sätt. RESPEKT.

Vill du lära dig mer om att sätta gränser?
Då ska du läsa min kostnadsfria e-bok som heter just Gränser. Du läser om den och laddar ner den HÄR!

Om du tyckte om denna artikel kommer du att gilla de här:

Mitt slott. Mina regler: lär dig sätta gränser med värdighet
Vill du säga nej tydligt och respektfullt? Här är mina 7 bästa tips
Sätt gränser på jobbet – mina 7 bästa tips
Konflikträdd? 5 kloka sätt snälla människor hanterar konflikter
Så utövar du makt med hjärtat i behåll
Så blir du tagen på allvar när du säger ifrån

6 reaktioner på ”Så sätter du kärleksfulla gränser även när du blir utmanad”

 1. Denna texten tilltalade mig mycket! Det är i privatlivet jag har mina största ”svårigheter”. Bara av att läsa dina ord kände jag lite grand hjärtat i halsgropen när jag tänkte på min mest utmanande relation! Så himla bra och tydligt du fick mig att se skeendet i detta samspel. Människor som står varandra nära, hur svårt det faktiskt kan vara. Vill väldigt gärna öva mig i just denna gränssättning då jag så gott som alltid viker mig för den dominante. På bekostnad av mig själv såklart. Jag inser det. Lite trevligt att få ett ord på något jag ofta upplever när jag försöker samtala med motparten. Skuldpuckar. Fenomenet blev nästan lite roligt när jag läste vad du kallar dem. Även om de verkligen inte känns så. Tack! Jag lärde mig just nya saker om mig själv och andra! 🙂

 2. Jättebra artikel och sida! Lustigt, just nu när jag läste om hur man säger ifrån kort och koncist men bestämt så fick jag ett otrevligt sms av min mor. Hon är hur trevlig som helst när hon är nykter dock, men alltid när hon druckit sms:ar hon mig bara massa skit. Om hur synd det är om henne, hur jävligt hon har det, att jag kan dra åt h-e om jag inte gör si eller så osv. Jag fick träna på dina tips samtidigt som jag läste. Jag sade ifrån utan att slå tillbaka denna gång, förklarade bara kort och koncist vad som gäller. Jag har i mitt liv ofta känt mig överkörd, krossad, vidrigt behandlad.. även av främlingar och av ytliga bekanta!! Har alltid sagt ifrån direkt, men det verkar bara trigga dem att bete sig ännu elakare! Det har slutat med gråt, skrik you name it, har gråtit mycket och tänkt att det måste vara mig det är fel på eftersom ingen verkar lyssna eller respektera mig. Det verkar ha funkat på mamma, mobilen blev ovanligt tyst nu..! 🙂 Kommer att pröva göra lika mot andra som är taskiga i fortsättningen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *