Så bygger du tillit – mina 10 bästa tips

Kittet i varje relation och smörjmedlet i all kommunikation är tillit. När vi känner förtroende för någon tar vi in och lyssnar men vi öppnar också upp och delar. De gånger tilliten brister kan vi känna hur vi drar oss samman och tillbaka. Både till kropp och själ.

8 rep som sitter fast i en stålring

Tillit kommer inte av sig själv. Den behöver byggas upp och förvaltas. I början är den skör men om vi beter oss på rätt sätt kan den växa sig så stark att den tål en hel del hårda törnar.

Här är mina 10 bästa tips för hur du skapar och bevarar tillit.

1. Var närvarande

Vi vill alla bli sedda och uppmärksammade och den som visar oss den respekten vinner vår tillit. Att vara närvarande innebär att du är tillgänglig och mottaglig för någon annan i tid, rum och i sinne. Lyssna, känn in och öppna upp.

2. Håll dina löften

När du står vid ditt ord blir du pålitlig. Du blir en person att räkna med. Misstänksamhet och tvivel uppstår när du upprepade gånger sviker dina löften. Det spelar ingen roll hur godtagbara du själv anser att de är.

3. Om du måste svika ett löfte tala om det snarast

Även om vi har för avsikt att hålla ett löfte kan livet komma emellan. Faktorer som vi inte kan påverka kan omintetgöra våra planer och kalkyler. Om du blir tvungen att bryta ditt löfte låt din motpart få veta det snarast.

4. Säg förlåt när du gjort fel

Vi gör alla fel och trampar i klaver. När du är mån om att förtroendet återupprättas ber du om ursäkt för det inträffade och erbjuder dig att reparera eller kompensera för den uppkomna skadan.

5. Var ärlig men inte brutalt uppriktig

När du säger vad du menar och menar vad du säger upplevs du som ärlig och pålitlig. Men om du ständigt berättar dina sanningar för andra, utan omtanke och respekt, är du så brutal i din uppriktighet att det skapar distans och obehag snarare än närhet och tillit.

6. Var lojal

Det som sägs i förtroende ska stanna mellan fyra öron. Det som handlar om det personliga och privata bör enbart berättas av den som det berör. Hur harmlöst du själv än bedömer att det är. En annan form av illojalitet är att prata om någon istället för till personen i fråga. Säg därför aldrig något om någon som du inte kan stå för när ni möts på tu man hand.

7. Ta tjuren vid hornen

Om du tar tag i saker och inte duckar för obehag och konflikter vinner du omgivningens förtroende. Andra kan lita på att du är en person sätter din egen bekvämlighet åt sidan när det behövs. Att våga lyfta fram det som är tveksamt och det som du misstänker inte står rätt till är inte bara modigt utan också en handling som bygger tillit.

8. Var dig själv

Att vara dig själv förutsätter att du känner dig själv så pass väl att du inte behöver dölja något för dig själv. När du vet vem du är blir det betydligt lättare att vara den samma oavsett vilken roll du innehar eller vilken scen du befinner dig på. Du kan välja vad du vill lyfta fram och belysa men kärnan förblir den samma. På så sätt blir du förtroendeingivande.

9. Var konsekvent

När du uppträder på samma sätt om och om igen blir du förutsägbar vilket skapar trygghet för din omgivning. Och när du gör som du sagt blir du tydlig och konsekvent eftersom dina ord överensstämmer med dina handlingar. Din omgivning kan lita på att du menar det du säger.

10. Lita på andra

Tillit är ett palindrom. Ordet blir det samma framlänges som baklänges. Om du vill skapa tillit måste du också ge tillit. Du behöver släppa taget och ge ansvar. Du behöver börja lita på andra men också på att saker och ting kommer att ordna sig till det bästa. Trots att du inte har kontroll. Att lita på är inte det samma som att veta säkert. Att lita på innebär att du tror. Trots att du inte vet.

Hur kan du börja bygga tillit redan idag?

Om du tyckte om den här artikeln kommer du gilla de här:

10 sätt att vara sann mot sig själv
Går du med värdighet?
8 misstag du inte vill göra när du samtalar

8 reaktioner på ”Så bygger du tillit – mina 10 bästa tips”

 1. Anna-lena smith

  Hej Marie
  Du dyker upp när jag behöver din klokhet

  Använder En del av ditt material i min handledning
  Ha det gott
  Anna Lena Smith

 2. Erland Lundström

  Så BRA och enkelt skrivet. Tack för dina ord. Jag jobbar med retorik och det är så bra att du inspirerar mig till att förnya min presentation om det här som kallas ”ethos”, för vad det är är egentligen det du förmedlar så fint.

  1. Ett reparationsarbete när det gäller tilliten kan ta litet tid. Det börjar med en ursäkt och sedan fortsätter det med ett agerande enligt den ursäkten. Din pappa behöver KÄNNA att han kan lita på dig igen och den känslan byggs upp när han ser att du menar det du säger.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *