Integritetspolicy

1. Introduktion

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur Bli mera du, Storvägen 24 236 42 Höllviken, Sweden, e-post: [email protected]. (i denna integritetspolicy även kallad ”Bli mera du”, ”vi” “vår”, “oss”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter samt visar hur Bli mera du säkerhetsställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1.1 Med dig menas du som deltagare i och användare av Bli mera dus webbplatser och utbildningsplatser.

1.2 Bli mera du är personuppgiftsansvarig för Bli mera dus hantering av dina personuppgifter och ansvarar för att hanteringen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

1.3 Om du på något sätt inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ange eventuella klagomål till Datainspektionen, den svenska myndigheten för att säkra den enskilda individens rätt till integritet. Om du har ett klagomål skulle vi bli väldigt tacksamma om du först kontaktar oss så att vi kan försöka lösa det åt dig.

1.4 Det är viktigt att informationen vi har om dig är korrekt och uppdaterad. Var vänlig att meddela oss om dina personuppgifter behöver uppdateras eller ändras genom att skicka ett e-post till [email protected].

2. Vad gör vi med din information?

2.1 Med ditt medgivande skickar vi dig e-post om våra tjänster och produkter. Det är kostnadsfritt material (t.ex. e-böcker, inventeringar, videofilmer, ljudfiler etc.) men även information om olika event (t.ex. webbinarier, workshops etc.).

2.2 När du köper något från oss, som en del av köp- och säljprocessen, samlar vi in de personuppgifter som du ger oss för att göra det möjligt för dig att ingå avtal med Bli mera du samt för oss att leverera de tjänster och produkter som du köpt.

Personuppgifterna kan också användas för att vi ska kunna erbjuda support. Det kan hända att vi även samlar in uppgifter om dig under tiden som du är kund för att kunna skicka relevant kommunikation till dig, såsom din köphistorik, samt vilka erbjudanden och event du varit intresserad av genom att ha läst ett mail från oss eller klickat på en länk i e-post från oss.

3. Hur behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 Personuppgifter inkluderar alla uppgifter som ger oss möjlighet att identifiera en person. Det inkluderar inte anonymiserad data. Vi kan komma att behandla olika typer av dina personuppgifter såsom:

 • Identitetsuppgifter som kan inkludera ditt förnamn och efternamn
 • Kontaktuppgifter som kan inkludera din faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och länkar till sociala medieprofil.
 • Betalningsuppgifter som kan inkludera bank- och kreditkortsinformation.
 • Transaktionsuppgifter som kan inkludera information om betalningar oss emellan och annan information om köp du genomfört hos oss.
 • Tekniska uppgifter som kan inkludera dina inloggningsuppgifter, IP-adress, webbläsare, plug-ins till din webbläsare, tidszon och platsinformation, operativsystem och annan teknik som du genom dina enheter använder på vår webbplats.
 • Profiluppgifter som kan inkludera användarnamn och lösenord, köp du genomfört, dina intressen, preferenser och feedback du gett oss.
 • Användaruppgifter som kan inkludera hur du använder vår webbplats och våra produkter och tjänster.
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter som kan inkludera hur du vill motta marknadsföring från oss och våra tredjepartstjänster.

3.2 Vi kan också använda oss av samlade uppgifter från dina personuppgifter som inte identifierar vem du är. De samlade uppgifterna räknas inte som personuppgifter förrän vi kan koppla ihop dem med dig. T.ex. kan vi analysera hur många av besökarna på vår webbplats som använder en viss funktion genom att använda samlade uppgifter. Om vi kan koppla ihop dessa samlade uppgifter till dina personuppgifter och därmed identifiera dig blir även de samlade uppgifterna personuppgifter och behandlas därefter.

3.3 Vi samlar inte in eller behandlar några känsliga personuppgifter om dig. Känsliga personuppgifter innefattar detaljer om din etnicitet, religion, sexuella preferenser, politiska åsikter eller biometrisk data.- 

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter genom att använda olika metoder såsom:

 • Direktkontakt: Du kan exempelvis ge oss dina personuppgifter genom att fylla i formulär på vår webbplats eller kommunicera med oss via brev, telefon, e-post eller när du:
 • köper våra produkter och tjänster 
 • skapar ett konto på vår webbplats
 • börjar prenumerera på någon av våra tjänster (t.ex. e-postutskick, e-böcker)
 • ber om att vi ska skicka information eller marknadsföring till dig
 • deltar i en undersökning, kampanj eller gratis event
 • ger oss feedback.

När du besöker vår webbplats kan det hända att vi automatiskt samlar in tekniska uppgifter om enheten du använder, din sökhistorik på vår webbplats och användarmönster. Dessa uppgifter samlar vi in genom att använda oss av kakor (cookies), serverloggar och liknande teknik. Vi kan också samla in uppgifter om du besöker andra sidor som använder våra kakor.

Tredjepartstjänster eller offentliga källor: Vi kan få uppgifter om dig genom olika tredjepartstjänster och offentliga källor såsom: tekniska uppgifter från analysverktyg såsom Google baserade utanför EU, annonsverktyg såsom Google och Facebook baserade utanför EU, kontakt-, betalnings- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster såsom Klarna baserade inom EU.

5. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

5.1 Vi behandlar endast dina personuppgifter när det finns en laglig grund till behandlingen. De vanligaste anledningarna till att vi behandlar dina personuppgifter är:

 • för att ha möjlighet att leverera det som är överenskommet i samband med ditt köp
 • för att kunna följa gällande lagstiftning, t.ex. bokföringslagar
 • när det finns ett berättigat intresse för Bli mera du (så länge inte ditt intresse av skydd för dina personuppgifter väger tyngre), s.k. intresseavvägning för att exempelvis skicka marknadsföring till dig 

5.2 Du kommer få marknadsföring av oss om du: bett om att få information av oss eller har köpt någon av våra tjänster; eller om du gett oss dina personuppgifter av ett annat skäl (t.ex. om du börjar prenumerera på vårt nyhetsbrev, våra e-böcker eller annan marknadsföring). Du kan när som helst avsluta våra utskick genom att klicka på, den för detta ändamål, avsedda länken längst ner i varje mail. Du kan också höra av dig till [email protected].

5.3 Om du har köpt en produkt eller tjänst har du möjlighet att avsluta utskick som rör produkten/tjänsten (t.ex. uppgradering, ny kursstarter). Du ska däremot vara medveten om att produkten/tjänsten eventuellt inte fungerar som tidigare eller att Bli mera du inte längre kan hålla dig uppdaterad om förändringar i den samma.

6. Vem lämnar vi dina personuppgifter till?.

6.1 Vi säljer inte och hyr inte ut dina personuppgifter till någon tredje part.

6.2 Generellt sett är de tredjepartstjänster vi använder endast till för att samla in och behandla information som behövs för att tillåta dem att leverera de tjänster som vi anlitat dem för. Dessa leverantörer är:

 • Tjänsteleverantörer som tillgodoser IT-, system- och administrationstjänster, professionella rådgivare i form bank och försäkringsbolag, myndigheter där det finns gällande lagkrav.

6.3 Några av våra tredjepartsleverantörer är baserade utanför EU/EES. För att kunna använda deras tjänster kräver det att vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES. Länder utanför EU/EES har inte alltid samma höga krav på säkerhet gällande personuppgifter. Därför har europeisk lag förbjudit överföring av personuppgifter om inte överföringen möter vissa kriterier, se punkt 6.4.

6.4 När vi överför dina personuppgifter utanför EU/EES gör vi vårt bästa för att säkerhetsställa samma höga krav på säkerhet genom att se till att minst en av följande punkter är uppfyllda: Vi överför bara dina personuppgifter till länder som har samma krav på sig att tillgodose en hög nivå av säkerhet gällande personuppgifter som EU-kommissionen fastställt; eller

I de fall där vi använder specifika leverantörer använder vi specifika kontrakt, etisk standard eller certifieringar godkända av EU-kommissionen som därmed ger personuppgifter samma skydd som inom EU/EES; eller När vi använder leverantörer i USA överför vi personuppgifter till företag om de är en del av EU-US Privacy Shield vilket innebär att de måste erbjuda samma skydd för personuppgifter som inom EU/EES.

7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

7.1 Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för det syfte där personuppgifterna först samlades in, inklusive det som krävs enligt gällande lagar och regler (t.ex. bokföringslagen).

7.2 För att bestämma hur lång tid det är nödvändigt för oss att spara dina personuppgifter tittar vi på mängden, syftet och graden av känslighet av personuppgifterna, risken för obehörig åtkomst och om vi kan uppnå det avsedda syftet på andra sätt samt för de rättsliga förpliktelser som finns. Enligt gällande bokföringslag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontaktuppgifter, identitet, ekonomisk information och transaktionsinformation) i minst sju år efter bokföringsdatum.

8. Dina rättigheter

8.1 I enlighet med gällande lagstiftning har du rättigheter kopplat till dina personuppgifter.

Dessa rättigheter är att:

 • begära tillgång till dina personuppgifter 
 • begära ändring och rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga
 •  begära radering av dina personuppgifter
 • invända mot hanteringen av dina personuppgifter
 • begära en begränsning av hur dina personuppgifter behandlas
 • begära ett utdrag av dina personuppgifter
 • ta tillbaka medgivande om hur dina personuppgifter hanteras 

Du kan läsa mer om dessa rättigheter på: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Om du önskar nyttja någon av dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss på [email protected]

8.2 Du kommer inte behöva betala någon avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter), men vi kan komma att ta ut en avgift om din begäran är tydligt ogrundad, återkommande eller överdriven. Alternativt kan vi komma att neka din begäran under dessa omständigheter.

8.3 Vi kan komma att begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och säkerhetsställa dina rättigheter att få åtkomst till dina personuppgifter (eller nyttja någon av dina andra rättigheter). Det är en säkerhetsåtgärd för att se till att personuppgifter inte lämnas ut till någon som inte har rättighet att ta del av dem. Vi kan också komma att kontakta dig för att få mer information om din begäran för att kunna göra processen snabbare.

9. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kommer regelbundet att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar sker så fort vi har publicerat ändringarna på vår webbplats. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera dig om dessa och om du inte godkänner ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Bli mera du innan den nya integritetspolicyn träder i kraft.

10. Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill ha tillgång till, ändra något, lämna in ett klagomål, justera eller radera någon personlig information som vi har om dig eller helt enkelt vill ha mer information kan du kontakta oss på [email protected].