Sätt gränser på jobbet – mina 7 bästa tips

Med dina gränser talar du om för andra hur de ska behandla dig. Ju tydligare du är desto större är sannolikheten att du blir behandlad på det sätt du vill. Med dina gränser talar du också om vad du prioriterar och vad som är viktigt. När du agerar enligt de gränser du satt förbättras dina möjligheter att nå dit du vill. Att sätta gränser är nödvändigt i den snabba och relationsbaserade värld vi befinner oss i. Här är mina sju bästa tips för hur du sätter gränser på jobbet:

En skarp silhuett av en kontorsbyggnadf

Ta reda på vad som är viktigt för dig

Det är svårt att sätta gränser om du inte vet vad du vill skydda och bevara. När du inte vet vad som är viktigt för dig är det lätt hänt att du lever efter någons annans agenda istället för din egen. Gör därför en grundlig inventering kring vilka livsvärden som du vill leva ditt liv och vilka långsiktiga mål som du vill uppnå både på jobbet och privat. När du, till exempel, vet att din familj är viktig är det lättare att sätta gränser kring arbetstid och när du är medveten om att du värderar ärlighet högt är det lättare att konfrontera lögner och halvsanningar.

Tala om hur du vill ha det

Bli tydlig i din kommunikation när det gäller hur du vill ha det. Ju bättre du är på att klargöra vad du förväntar dig desto större sannolikhet att du får det du vill ha. Specificera dina deadlines och dina villkor men öppna gärna möjligheten till förhandling för din motpart så att ni båda blir hörda och därmed nöjda. Gör en tydlig överenskommelse som du kan hänvisa till när du följer upp. På så sätt kan du förhålla dig mer neutral om komplikationer har uppstått.

Fokusera på korta och sakliga förklaringar

Undvik långa och omständliga förklaringar när du behöver be om något eller då du behöver avvisa ett erbjudande. Oftast räcker det med ”Skulle du vilja…” eller ”Nej, tack.” Om du behöver ange skäl se då till att dessa är konkreta istället för personliga. ”Jag kan inte göra färdigt rapporten den här veckan om jag samtidigt ska prioritera vårt projekt. Hur vill du att jag ska göra?” är bättre än ”Jag har alldeles för mycket att göra så jag hinner inte göra färdigt rapporten.”

Förbered ditt svar och ditt agerande

Tänk igenom vilka situationer och personer som kräver att du sätter gränser. Hur vill du hantera dessa på ett så lugnt och sakligt sätt som möjligt? Vad vill du säga? Hur vill du uppträda? Ju bättre förberedd du är på dessa situationer desto större är dina möjligheter att kunna respondera på ett medvetet sätt istället för att reagera utifrån ett affekterat läge. Gör det också till en vana att alltid ta några andetag innan du svarar. Andetagen hjälper dig att bibehålla eller återställa ditt lugn.

Agera på gränsöverskridanden med en gång

Även om du tycker att det är obehagligt att ta upp när någon går över gränsen gör det likväl i nära anslutning till det inträffade. Det upplevs då som mer relevant för den andre och du själv slipper ägna tid åt grubbel på hur du ska göra och vad du ska säga. Du förkortar helt enkelt ditt eget lidande ju snabbare du tar tag i det. Om du är starkt känslomässigt påverkad av det som inträffade behöver du dra dig tillbaka för en stund och sedan återkomma för att på så sätt kunna framföra det du behöver säga med en lugn och neutral ton.

Det du tillåter fortsätter.

Förvänta dig att bli ifrågasatt

Var beredd på att få din gräns testad i form av diskussioner och argumentering. Bemöt varje argument på ett sakligt sätt även om du upplever det som att du blir pressad känslomässigt. Ett argument som till exempel: ”Ja, men vi behöver verkligen din kompetens i det här projektet, finns det ingen möjlighet att du kan ta dig an det?”, vädjar både till ditt ego och din lojalitet. Ett sakligt bemötande skulle kunna vara: ”Jag förstår ditt dilemma men just nu har jag inte möjlighet att ta mig an fler projekt. Skulle det vara till hjälp för dig om vi satte oss ner och tittade igenom vem på avdelningen som kan tänkas ha den kompetens som behövs?”

Undvik gränssättningar i det offentliga rummet

I de fall då du anar att din gränssättning kommer få antingen dig eller den andre att reagera känslomässigt behöver du göra det i enrum. Ingen av er kommer att tjäna på att förlora ansiktet inför kollegorna. Om du vill nå resultat med din gränssättning behöver du se till att förutsättningarna är så gynnsamma som möjligt. Det offentliga rummet tenderar att öka den känslomässiga belastningen eftersom anseendet står på spel.

Hur kan du bli bättre på att sätta gränser på jobbet?

Om du tyckte om den här artikeln kommer du gilla de här:

Mitt slott, mina regler: lär dig sätta gränser med värdighet
Varför du säger ja trots att du inte vill och vad du kan göra åt det
Så sätter du kärleksfulla gränser även när du blir utmanad

Eller vad sägs om den kostnadsfria e-boken Gränser? 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *