Integritet

Går du med värdighet?

Hon skrider fram. Det finns ingen brådska i hennes steg. Inte heller någon obeslutsamhet. Hon vet vad hon vill och hon vet att hon kommer fram, tids nog. Huvudet är lyft men inte så mycket att hon behöver titta ner. Hon är stolt över sig själv men anser sig inte förmer än någon annan. Ryggen

Går du med värdighet? Läs mer »