Stabilitet – så bygger du din kroppsliga, tanke- och känslomässiga grund

När vi tänker på stabilitet kan vi se något som står stadigt på marken. Ett bord på fyra ben, ett träd med tjock trädstam och grova rötter, ett berg som strävar upp mot himlen. När ett föremål är stabilt menar vi att det inte ramlar omkull vid en knuff eller går sönder vid en påfrestning. Samma betydelse har stabilitet när vi använder det om oss människor.

Stabilt träd i höstskrud

Vi använder uttrycken ”jordnära” och ”stå med båda fötterna på jorden” om en person som inte låter känslorna fara iväg med sig och vi talar om att vara ”fast förankrad” när vi syftar på personens lojalitet med sina värderingar.

Stabilitet skapar tilltro och tillit. När ett träd är stabilt kan vi luta oss mot det, om det å andra sidan är rangligt behöver vi stötta upp det. En stabil person inger förtroende och det går att förlita sig på henne. Hon reagerar och agerar med förutsägbarhet. Vi brukar säga ”jag vet var jag har henne” när en person är stabil. Känslomässig stabilitet och konsekvent handlande är de två ting som formar den mänskliga stabiliteten.

Vi kan likna den mänskliga stabiliteten vid trädets stabilitet snarare än bergets. Ett stabilt träd kan vaja medan ett berg är orubbligt. Vi vill att du ska kunna vaja, snarare än att bli rigid och oresonlig eller hur?

I denna artikelserie kommer du att få lära dig mer om stabilitet och hur du återfår den. Du kommer att få möjlighet att träna din stabilitet

Låt oss nu börja med centreringen i kroppen.
Klicka här för att komma till artikeln.

2 reaktioner på ”Stabilitet – så bygger du din kroppsliga, tanke- och känslomässiga grund”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *