Webbkurs i självmedkänsla

Bli tillfreds med dig själv och livet

Är du allt för krävande mot dig själv? Sätter du ständigt andras behov före dina egna? Känner du dig trött, sliten och besviken? Inte alls nöjd med dig själv och din tillvaro?

I så fall är du varmt välkom­men att delta i min upp­skattade webbkurs Självmedkänsla ett, två, tre som hjälper dig att bli lugnare i sinnet, tryggare på din insida och gladare inför livet.

Nästa omgång startar den 16 januari 2025 och du anmäler ditt intresse genom att fylla i din e-postadress nedan. Bestämmer du dig för att delta betalar du kurs­avgiften, 3595 kr, i samband med kursstart.

SCROLLA FÖR ATT LÄSA MER OM KURSEN

Marie_123_2023_2
Marie Bengtsson

Familjeterapeut och professionell coach

Vilja mycket och väl

Jag är en person som vill både mycket och väl. Fina egenskaper som uppskattas av många. Men tyvärr har jag ofta svårt att begränsa mig själv och säga nej till andra. Något som  leder till stress, trötthet och ett molande missnöje med mig själv och livet.

Upplever du det samma? I så fall ska du ta dig en titt på min webbkurs. Den är som klippt och skuren för oss skötsamma och omtänksamma. Den lär oss hur vi ska känna oss tillräckliga oavsett hur mycket som blir gjort och hur andra mår. 

En process i tre steg

Självmedkänsla ett, två, tre är en kraftfull process bestående av de tre stegen Sakta in, Mjukna och Njut. Tillsammans kommer dessa tre steg hjälpa dig att bli lugnare, tryggare och ljusare till sinnet.

Steg 1 - Sakta in

I det första steget, Sakta in, börjar du rikta fokus inåt för att kunna lyssna in dina behov och förtydliga dem för dig själv och andra. Du lär dig också hur du möter stress och uppnår lugn via kroppen. Ett lugn som sedan blir ingången in till den känslo­mässiga trygghet som du bygger upp i nästa steg.

Steg 2 - Mjukna

I det andra steget, Mjukna, börjar du möta dig själv med ömhet och förståelse istället för med kritik och krav. Du lär dig att använda det mjuka och tillåtande förhållningssättet mot svåra känslor, som rädsla och skam, men även mot kritiska tankar. Sakta bygger du upp tilliten till dig själv. Blir din egen bästa vän.

Steg 3 - Njut

I det tredje steget, Njut, börjar du se på livet och dig själv i en ljusare färgskala. Du lär dig hur du kan använda sinnes­stäm­ningarna acceptans och tacksamhet för att känna dig mer tillfreds. Och du lär dig hur du kan använda sinnesstäm­ningarna lättsamhet och förundran för att känna mer livsglädje.
S123_fötter_1

Själv eller tillsammans

Självmedkänsla ett, två, tre är en webbaserad självstudie­kurs som du främst gör på egen hand. Alla föreläsningar är förinspelade och det enda som görs ”live” är de två virtuella fråge­stunderna. För vinterkursen sker dessa den 30 januari och den 27 februari kl 19.00. Om du inte kan, eller vill, närvara går det bra att se inspelningen efteråt.

Om du tycker om att lära tillsammans med andra är du välkommen att delta i kursens diskussionsforum. Där kan du, anonymt, dela med dig av dina insikter och tankar.

Mig når du via frågestunderna, forumet och mail.

I din egen takt

Vart och ett av de tre stegen i Självmedkänsla ett, två, tre består av två till tre moduler som släpps en åt gången under tio veckors tid med start den 16 januari.

Om du vill börja senare, ta en paus eller göra kursen på fler veckor än tio går det utmärkt eftersom materialet ligger på en digital kursplattform som du har tillgång så länge du vill.  

Du är dessutom välkommen att gå om kursen tillsammans med mig i nästa kursstart (sommaren 2025) utan att betala extra. En bonus som många deltagare uppskattar. Livet har ju en tendens att komma emellan hur goda föresatser vi än må ha.

Utvecklas sakta och säkert

Du lär dig de tre stegen i Självmedkänsla ett, två, tre genom att få ny kunskap som du omvandlar till insikt via reflektionsfrågor och till  nya beteenden med hjälp av olika övningar. Ett lärande som inte ska stressas fram utan ska göras mjukt och lugnt.

Värdefull kunskap

Vart och ett av stegen är upp­delat på två eller tre moduler. Varje modul innehåller en förinspelad videoföreläsning på ca 30 minuter. I föreläsningen förmedlar jag på ett enkelt och berättande sätt den kunskap som du behöver. Videoföre­läsningen finns även som ljudfil så att du kan lyssna på den när du går en promenad eller kör bil.

Nyvunna insikter

Kunskapen som du får i filmerna gör du sedan till din genom att besvara ett antal reflektionsfrågor. Dessa finner du i den träningshandbok som hör till respektive modul. Frågorna besvarar du på egen hand men du kan, om du vill, dela med dig av dina insikter i forumet. Ett delande som brukar berika både dig och de andra deltagarna. 

Goda vanor

För att förändras på djupet behöver du ändra både ditt förhållnings- och tillväga­gångssätt. Under kursen får du därför tillgång till olika mindfulness-, kindfulness- och centrerings­övningar som hjälper dig att skapa goda vanor som skänker lugn och trygghet. Inte bara den stund du gör dem utan även i ditt sätt att vara under din övriga tid.
Marie_123_2023
Marie Bengtsson

Familjeterapeut och professionell coach

Jag finns vid din sida

När du går Självmedkänsla ett, två, tre kommer du känna min närvaro trots att det är en digital självstudiekurs. Jag besvarar frågor men ger också stöd och uppmuntran i forumet, på frågestunderna och via mail.

Med mina trettio års erfarenhet som coach och familjeterapeut finns det en rejäl kompetens­mässig ryggrad att luta sig mot.  Och med min ännu längre livs­erfarenhet finns det dessutom en mjuk famn som omsluter och ett klokt huvud som förstår mycket men som samtidigt inte vet allt.

Fina ord från deltagare

“Det är en fantastisk kurs. Fylld av kunskap och erfarenhet, veten­skaplig och egen­upplevd. Den är så vänlig, mjuk och medkännande. Som att komma in i en mjuk famn och däri fyllas på med tillit, tro och verktyg för att bli mer av de vi redan är. Och Marie har, så varsamt, alltid funnits nära.”
josefine

“Jag har så många gånger hört att du måste sätta på syrgasmasken på dig själv först innan du hjälper andra. Först nu vet jag varför jag aldrig gjort det. Och jag har medkänsla med mig själv i det. Den resan är den bästa jag gjort. Att gå från ständigt negativa tankar om mig själv till att känna ett lugn och att vara okej med att inte vara okej. Helt fantastisk känner jag mig.”

alexandra
“Att gå kursen gav mig svaren. Jag hittade värdet i att bara vara jag, utan prestation, så för­under­ligt skönt. Med den nya kunskapen om mitt värde som människa hittade jag också kraften men även vilan i mig själv, då kom också glädjen och tacksamheten.”
hanneli

Svar på dina frågor

Här finner du svar på de frågor som brukar dyka upp. Har du någon annan, kanske mer personlig, fråga? Kontakta mig på [email protected].

Webbkursen Självmedkänsla ett, två, tre kostar 3595 kr. Du betalar tryggt med Klarna och kan välja att betala kursen direkt, med faktura eller på avbetalning. Du kan ångra ditt köp inom två veckor genom att maila till mig.

Självmedkänsla ett, två, tre kvalificerar för friskvårdsbidrag då den betraktas som en kurs i mental träning och stresshantering. När du har betalt kursen mailar du mig så att jag kan skicka dig det kvitto som behövs för arbetsgivarens redovisning till Skatteverket. Därefter gör du upp med din arbetsgivare. Kontakta alltid denne först för att ta reda på vad som gäller för din arbetsplats.

Bli mera du är för närvarande inte ansluten till någon friskvårdsplattform som Wellnet, ActiWay eller Epassi. Vissa av plattformarna godtar externa leverantörer. Kontakta den som din arbetsgivare använder för mer information..

Du har tillgång till allt material så länge du vill. I din första kursomgång kommer du att få åtkomst till de sju modulerna en åt gången med cirka en veckas mellanrum. När du väl har fått tillgång till allt material kan du gå in i och ut ur det precis som du vill. Du kan också gå om kursen tillsammans med mig vid nästa kursstart (sommaren 2025) utan att betala extra.

Kursen är uppbyggd på sju moduler plus inlednings- och avslutningsmodul. Om du väljer att gå kursen tillsammans med mig tar vi oss an ungefär en modul i veckan under tio veckor. Du kan ta längre tid på dig om du går i din egen takt.

När det gäller tidsåtgång varje vecka uppskattar jag den till:

  • 40 minuter för att se videoföreläsningen i veckans modul
  • 60 minuter för att svara på frågorna i veckans modul
  • 20 minuter för att göra en av övningarna 3-7 ggr per vecka.

Förmodligen tar kursen både mer tid, och energi, i anspråk eftersom du går in i en process och ditt känslomässiga fokus kommer ligga på det som tas upp i kursen.

Om du är precis i början av din sjukskrivning avråder jag dig från att gå kursen. Fokusera istället på att vila. När du sedan känner dig mogen för att ta in ny information i form av text, bild och ljud är du varmt välkommen tillbaka. Kursen är nämligen ett alldeles utmärkt stöd för den som är utmattad och ska påbörja sin förändringsresa. Med hjälp av kursen kommer du förstå hur allt hänger ihop men även få verktyg som kommer hjälpa dig att börja ta hand om dig själv på ett hållbart sätt. Det medkännande sättet.

Säkert kommer du stöta på en hel del i kursen som du redan kan men jag är också övertygad om att du kommer lära dig nytt. Varför?

Jo, för att om du har gått terapi så vet du att det alltid finns något nytt att lära om sig själv. Det som ofta behövs är en ny vinkling på det som man redan förstått. Och den där nya vinklingen tror jag att jag kan ge dig på litet olika sätt.

Du kommer till exempel att få lära dig en hel del om hur man bygger upp sin inre trygghet med hjälp av självmedkänsla. Du kommer också att få ta del av hur man kan lära sig mer om sig själv via kroppen. Dessutom kommer du att få bekanta dig med hur du kan använda sinnesstämningar som ett sätt att komma åt både förnöjsamhet livsglädje. Låter inte det spännande?

De virtuella frågestunderna sker på videokonferensplattformen zoom och kommer att äga rum den 30 januari och 27 februari klockan 19.00 – 20.30 svensk tid. Dessa kommer att spelas in och läggas ut på kursportalen dagen efter så att du kan se dem om du inte har möjlighet att närvara vid dessa två tillfällen.

Du har tillåtelse att använda och ladda ner allt material för eget personligt bruk. Detta innebär att du inte får dela vare sig materialet eller din inloggning med någon annan. Inte heller får du lov att använda materialet, hela eller delar av det, i din professionella utövning. Som yrkesutövare får du gärna låta dig inspireras av mig men inte kopiera eller plagiera. Skicka istället dina klienter eller kunder till denna sida så att de själva kan ta del av kursen på det sätt som det är tänkt.

Kursstart och pris

Du kan köpa kursen någon vecka innan kursstart. Du får då tillgång till kursportalen och den förberedande introduktionsmodulen.

Du betalar via Klarna och kan välja mellan att betala direkt, senare eller dela upp betalningen. Du har 14 dagars ångerrätt och om du har friskvårdsbidrag kan du nyttja detta. Be mig om särskilt kvitto efter köp.

Självmedkänsla ett, två, tre:

Anmäl ditt intresse till vinterkursen i formuläret nedanför!