Sakta in

Webbkursen som skapar tempoväxling
för dig som är en bråttomsjäl.

Fortsätt scrolla för mer information!


Hinna ikapp dig själv

Upplever du att du springer genom livet? Springer så fort att du inte hinner med dig själv? Din brådska beror alldeles säkert på det tempo som vår nutid har tvingat in oss i. Men den kan också ha sin förklaring i ett mönster som du förvärvade tidigt. Ett mönster där du började sätta andra före dig själv. Något som till en början gav ett välmående men som nu bara lämnar efter sig stress, självtvivel och vanmakt.

I webbkursen Sakta in kommer du att få en bättre förståelse för detta mönster, redskap att bryta det och dessutom en process som hjälper dig att lägga ett nytt. Ett nytt mönster som går ut att på att rikta fokus, inte på andra, utan på dig själv. Något som i början kommer kännas ovant men som med tiden kommer att ge dig den där inre tryggheten som du tidigare försökte springa ikapp.

 

När man har haft riktigt bråttom
behöver man stanna upp och vänta in sin själ.

KINESISKT ORDPRÅK

 

Gå i din egen takt

Sakta in är en webbaserad självstudiekurs som som du går i din egen takt och när du vill. När du har köpt kursen får du tillgång till kursportalen och ditt material. Du kan påbörja kursen direkt eller vänta. Du kan ta kursen i ett svep eller i omgångar. Välj det som passar dig. Du behöver dessutom inte känna någon brådska eftersom du har tillgång till materialet i tre år från köptillfället.

 

Den snubblar den som rör sig snabbt.

WILLIAM SHAKESPEARE

 

Röra dig sakta framåt

Kursmaterialet består av sju avsnitt vars innehåll beskrivs här intill. Tillsammans bildar dessa en kraftfull process som du tar dig an i din egen takt.

Kunskapen som du behöver presenteras i videoföreläsningarna. Denna kunskap omvandlar du sedan till insikt med hjälp av reflektionsfrågorna i den nedladdningsbara handboken. Men din egentliga transformation påbörjas först då du gör övningarna i de praktiska momenten.

Cirkelrörelser

Först lär du känna den modell som vi använder kursen igenom. En modell bestående av tre cirklar som på ett enkelt sätt beskriver hur vi människor tänker, känner och agerar. Du kommer bli bekant med dina egna rörelser i cirklarna.

Bråttomspring

I detta avsnitt får du en djupare kunskap om vår nutidsstress i allmänhet och din egen bråttomstress i synnerhet. Att vara en bråttomsjäl innebär att det finns ett mönster som präglar dig och för att bryta detta behöver du förståelse för vad som ligger bakom.

Tempoväxling

Det har nu blivit dags för att lägga en bra grund för den förändringsprocess som du kommer att påbörja i de kommande avsnitten. I detta lär du dig att vara på väg snarare än att komma mål. Ett förhållningssätt som verkligen kommer gynna din tempoväxling.

Andhämtning

Detta avsnitt, och de två kommande, är inriktat på praktisk tillämpning. Det är nämligen genom att ändra dina beteenden som du kommer att kunna växla ditt tempo. I avsnittet lär du dig att ta pauser och hämta andan. Både själsligen och kroppsligen. Och dessutom på ett sätt som kommer funka för dig i din vardag.

Inåtlyssning

Att vara en bråttomsjäl innebär att man har örat riktat utåt. Att man är mer intresserad av att tillgodose andras behov än sina egna. I detta avsnitt lär du dig att rikta din uppmärksamhet inåt för att ta reda på vad just du behöver.

Utåtriktning

När du börjar klargöra dina behov för dig själv kommer så nästa steg – att uttrycka dem. Detta innebär att du ibland behöver säga nej till att uppfylla andras behov och ibland behöver be om hjälp för att tillgodosedda dina egna. Detta avsnitt kommer hjälpa dig med detta.

Välgång

I det sista avsnittet kommer du få summera det du lärt dig och även lägga ut en riktning för ditt tempo framöver. Ett tempo som inte bygger på brådska utan på att röra sig framåt på ett sätt som skapar välgång för dig själv för lång tid framöver.

 

Marie Bengtsson

en bråttomsjäl som visar vägen
till ett liv som är stilla men ändå i rörelse

 

De senaste åren har jag fokuserat mitt inre arbete på att kunna leva ett liv där jag både tar hänsyn till min lust att driva skapande projekt och mitt allt större behov av inre frid. Min längtan har jag fångat i en enda mening:

Jag vill vara stilla men ändå i rörelse.

Och nu har det bivit dags att låta dig ta del av det som jag har kommit fram till.

I kursen Sakta in kommer du att förnimma:

  • Mina trettiofem års trägna arbete med att komma till rätta med min egen bråttomsjäl
  • Mina trettio års erfarenhet av att både som drog- och familjeterapeut och som professionell coach jobba med mina medmänniskors insida
  • Mina sex års erfarenhet av att skapa och driva en uppskattad kurs online
  • Min styrka i att göra svåra saker enkla och begripliga
  • Min kärlek för ordens och bildens samspel och, inte minst…

… min stora önskan om att även du ska finna en bra växelverkan mellan stillhet och rörelse.

Vill du veta mer om mig gör du det HÄR!

 

Stillhet är det
som skapar Kärlek,
Rörelse är det
som skapar Liv,
Att vara Still
men ändå i Rörelse,
Det är allt.

DO HYUN CHOE

 

Svar på dina vanligaste frågor

Kan jag använda mitt friskvårdsbidrag för att betala kursen?

Sakta in kvalificerar för friskvårdsbidrag då den betraktas som en kurs i mental träning och stresshantering. När du har betalt kursen mailar du mig så att jag kan skicka dig det kvitto som behövs för arbetsgivarens redovisning till Skatteverket. Därefter gör du upp med din arbetsgivare. Kontakta alltid denne först för att ta reda på vad som gäller för din arbetsplats.

Bli mera du är för närvarande inte ansluten till någon friskvårdsplattform som Wellnet eller ActiWay. Vissa av plattformarna godtar externa leverantörer. Kontakta den som din arbetsgivare använder för mer information.

Hur närvarande är du som lärare?

Hur länge har jag tillgång till kursmaterialet?

Hur lång tid tar kursen?

Jag är sjukskriven för utmattningssyndrom. Är det lämpligt att jag går kursen?

Hur får jag lov att använda kursmaterialet?

 

Nog finns det mål och mening i vår färd
– men det är vägen som är mödan värd.

KARIN BOYE

 

Pris och betalning

Sakta in kostar 1495 kr. Du betalar säkert via Klarna och får tillgång till allt material med en gång. Av detta skäl kommer du inte kunna begära ett återköp. Läs mer om avtalsvillkoren HÄR!

Du som har friskvårdsbidrag kan utnyttja detta. Kontakta mig efter att du har köpt kursen så får du ett speciellt kvitto som du lämnar till din arbetsgivare eller friskvårdsportal.

Vid frågor kontakta [email protected]

 

Bli mera du

Marie Bengtsson
[email protected]

Storvägen 23, 236 42 Höllviken
Org. nr. 621210-2021