Filmen ”Inledning” ovan är den första videofilmen på kursportalen. Den visar dels vad som ingår i kursen och dels hur kursportalen ser ut och fungerar. Jag tänker att det kan hjälpa dig att få en uppfattning om vad som väntar dig när du köper ”Sakta in”.

Varmt välkommen in!